Wat vergoedt de verzekeraar?

In het algemeen geldt voor basisverzekerden...

 

Bij een nieuwe volledige prothese:

 • Uw zorgverzekeraar vergoedt standaard 75% van uw nieuwe prothese rechtstreeks uit de basisverzekering. Een aanvullende tandartsverzekering kan de resterende 25% voor u vergoeden of een deel ervan.

 

Bij een nieuwe implantaat prothese:

 • Als uw zorgverzekeraar een machtiging heeft afgegeven voor het plaatsen van de implantaten, dan wordt dit volledig vanuit de basisverzekering vergoed. De prothese die daar vervolgens op geplaatst wordt heeft een vaste wettelijke eigen bijdrage van € 250. Maar het is goed mogelijk dat uw aanvullende tandartsverzekering deze eigen bijdrage gedeeltelijk of in zijn geheel vergoedt.

 

Bij een nieuwe partiële / frame prothese:

 • Voor een partiële - (gedeeltelijke) of frame prothese is geen vergoeding opgenomen in de basisverzekering. Hiervoor dient u dus sowieso een aanvullende tandartsverzekering voor te hebben afgesloten. Per polis en zorgverzekeraar verschilt de vergoeding sterk. Wij maken graag een begroting voor u, zodat u bij uw zorgverzekeraar kunt informeren naar de vergoedingen.

 

Reparatie:

 • Volledige prothese:

wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

 • Partiële prothese:

wordt alleen vergoed vanuit de tandartsverzekering.

 • Implantaat prothese:

wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

 

Rebasing:

 • Volledige prothese:

wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

 • Partiële prothese:

wordt alleen vergoed vanuit de tandartsverzekering.

 • Implantaat prothese:

wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

 

 

Hoeveel moet u precies bijbetalen...

Een vraag die ik vaak krijg is ‘Hoeveel moet ik bijbetalen?’. Een vraag die ik het liefst direct voor u wil beantwoorden, maar helaas gaat dat niet altijd. Het bedrag dat u moet bijbetalen is namelijk afhankelijk van meerdere factoren:

 • Welke behandeling wordt bij u uitgevoerd?
 • Bij welke zorgverzekeraar bent u verzekerd?
 • Heeft u aanvullende verzekeringen afgesloten?
 • Heeft uw zorgverzekeraar in hetzelfde kalenderjaar al meer tandheelkundige kosten voor u vergoed?
 • Heeft u uw eigen risico (€ 350 in 2013) van hetzelfde kalenderjaar al aan uw zorgverzekeraar voldaan?
 • Heeft u naast het verplicht eigen risico nog een vrijwillig eigen risico?

 

U begrijpt het al. Geen enkele situatie is gelijk en ik heb ook geen pasklaar antwoord voor u klaar liggen. Om die reden maak ik het liefst een afspraak in mijn praktijk, zodat ik kan kijken welke behandeling er uitgevoerd moet worden. Tijdens deze afspraak doorlopen ik een aantal gegevens met u en vraag ik uw verzekeringsgegevens op bij uw zorgverzekeraar. Op die manier kan ik uw vraag pas goed beantwoorden met informatie waar u ook iets aan heeft. Na het eerste intake gesprek kan ik u ook altijd een begroting overhandigen. Aan de hand van de begroting kunt u dan ook altijd navraag doen bij uw zorgverzekeraar hoe het een en ander verrekend wordt met uw eigen bijdrage en het eigen risico.

 


Wilt u weten wanneer u een nota van mij ontvangt? Klik hier voor meer informatie over uw nota.

Wilt u de polisvoorwaarden van uw huidige verzekering eens bekijken? Klik hier voor een overzicht van de zorgverzekeraars in Nederland.

Saturday the 15th. © 2015 | Tandprothetische Praktijk Floris van 't Hull | Website uitvoering Ingenieursbureau Wubben, Barendrecht