Implantologie (klikgebit)

Een loszittende onderprothese is één van de meest voorkomende klachten bij dragers van een volledige prothese. Herkent u deze klachten? En belemmert het u in uw dagelijkse functioneren? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Samen met de implantoloog kunnen wij ervoor zorgen dat uw kunstgebit een hechte verbinding krijgt met uw kaak, terwijl deze toch uitneembaar blijft. Implantaten in de onderkaak komen veelvuldig voor. In de bovenkaak zien we dat minder vaak, omdat patiënten minder problemen met de bovenprothese ervaren. Maar ook dan kunnen wij u uiteraard van dienst zijn. 

Een implantaat moet u zien als een kunstwortel die als een schroefje in de kaak wordt geplaatst. Om een kunstgebit goed te kunnen dragen zijn twee implantaten vaak al voldoende. Een implantaat is in de regel gemaakt van titanium en heeft een keramische buitenlaag. Dit zijn materialen die niet door het lichaam worden afgestoten. Een implantaat heeft een doorsnede van ongeveer 4 millimeter en is 10 tot 16 millimeter lang. Het plaatsen van de implantaten gebeurt onder plaatselijke verdoving door de implantoloog. De ingreep duurt ongeveer 30 tot 45 minuten bij het plaatsen van 2 implantaten in de onderkaak.

Als uw kaak geheel genezen is en het implantaat in het bot vastzit, biedt het implantaat houvast aan uw uiteindelijke kunstgebit.

 

Wanneer kiezen voor implantaten
Een implantaat wordt vaak geplaatst als u over het functioneren van een "normaal" kunstgebit niet tevreden bent en klachten blijft houden. Bij langdurig dragen van een kunstgebit blijft met name de onderkaak slinken. De onderkaak wordt minder hoog en uw kunstgebit gaat steeds losser zitten. Het kunstgebit schuift over het tandvlees met daaronder het kaakbot, wat klachten kan geven. Bij een controlebezoek kan ikvaststellen of vervanging, aanpassing of plaatsen van implantaten nodig is. Als uw klachten van dien aard zijn en de onderkaak zo laag is dat van de eerste twee mogelijkheden (vervanging of aanpassing) geen sprake is, dan kunnen wij voor u een afspraak maken met een implantoloog.

 

Voor het beste resultaat


Implantaten kunnen bij vrijwel iedereen geplaatst worden, al gelden voor een goed resultaat wel een aantal voorwaarden. Zo moet er voldoende kaakbot aanwezig zijn om de implantaten in te verankeren. Bovendien is het van belang dat uw kaakbot en uw tandvlees gezond zijn. Daarnaast moet uw algehele gezondheid goed zijn. Overigens is het gebruik van bloedverdunners geen belemmering voor het plaatsen van implantaten. Bij twijfel zal de implantoloog ook altijd in overleg treden met uw huisarts of behandelend specialist. Verder moet u bereid zijn de implantaten en het kunstgebit dat daarop bevestigd wordt, nadien goed te reinigen.

 

De tandprotheticus en implantoloog

We verwijzen naar elkaar en hebben duidelijke, onderlinge afspraken. In de meeste gevallen bezoekt u eerst uw tandprotheticus. Na beoordeling van uw mond of na een periode waarin u een "normaal" kunstgebit heeft gedragen, kan het houvast van de onderprothese zo slecht zijn dat implantaten ter sprake komen. Het ondergebit zit dan simpelweg te los. Door de geslonken kaak is er vaak geen hoogte meer aanwezig om het kunstgebit op vast te houden.

 

Het plaatsen van de implantaten
Voor het plaatsen van de implantaten maakt u een aantal achtereenvolgende afspraken. Om te beginnen ontvangt de implantoloog u om samen een inzicht te krijgen in uw gezondheid. Voor het welslagen van de behandeling is het immers van belang om inzicht te hebben in uw gezondheid. Gebruik van medicijnen, complicaties of medische problemen bij eerdere tandheelkundige behandelingen en eventuele allergieën kunt u hier melden.

 Vervolgens zal de implantoloog uw mondholte inspecteren. Ook wordt er een röntgenfoto van uw kaken gemaakt. Aan de hand van het onderzoek en de foto maakt de implantoloog een behandelplan. Dit plan wordt met u besproken. Aarzelt u niet om toelichting of aanvullende informatie te vragen, uw implantoloog zal u zo goed mogelijk antwoord geven. Als uw zorgverzekeraar de implantaatbehandeling goed heeft gekeurd, wordt de afspraak gemaakt voor het plaatsen van de implantaten. Na deze ingreep worden er op de implantaten afdekschroeven geplaatst en de huidige prothese aangepast. Na een ingroeiperiode van ongeveer 13 weken komt u weer terug bij de implantoloog die de ingroeifase van de implantaten en de genezing van de kaak controleert.

 

Het maken van de prothese op implantaten

Zijn de implantaten voldoende vastgegroeid? Dan komt u terug bij uw tandprotheticus voor het aanmeten van uw nieuwe prothese. Opnieuw zullen er verschillende afspraken nodig zijn voor het aanmeten van uw nieuwe prothese of voor het veranderen van uw nieuwe prothese op de implantaten. 

 

Controle en reiniging van cruciaal belang

De implantaten moeten regelmatig worden gecontroleerd. Samen met de implantoloog en de mondhygiëniste wordt u geadviseerd over de wijze van schoonmaken. Implantaten gaan in principe lang mee. Een goede hygiëne voor uw mond en uw prothese is van het allergrootste belang voor het behoud van de implantaten. De belangrijkste plaatsen die schoon moeten blijven zijn de overgangen van de implantaten naar het tandvlees. Tijdens de poetsinstructie leert u welke hulpmiddelen voor u het meest geschikt zijn. Daarnaast moet u regelmatig naar de implantoloog of mondhygiëniste om uw implantaten te laten reinigen. En dat zeggen we niet zomaar!

 Want waarom is nazorg nu zo belangrijk? Bij een groot gedeelte van de patiënten die niet onder controle blijft, zie je dat na verloop van jaren het poetsen minder goed gaat. In eerste instantie blijft er tandplaque zitten, wat na verloop van tijd versteend tot tandsteen. De hoeveelheid tandsteen wordt groter, en het nestelt zich onder het tandvlees. Dit zorgt na verloop van tijd voor een ontsteking. Wanneer u dit verneemt is het vaak al te laat en moeten de implantaten in voorkomende gevallen verwijderd worden. Dit wordt peri-implantitis genoemd. Maar dit kan heel goed voorkomen worden door onder controle te blijven. Bijzonderheden kunnen dan snel opgemerkt worden, wat peri-implantitis dus voorkomt. Nazorg is dan ook de belangrijkste voorwaarde voor het behoud van de implantaten op de lange termijn.

 Van even groot belang is het schoonhouden van de prothese en de mondholte. In het begin zien wij u graag regelmatig terug voor controle. Maar doet u uw best en is er weinig tandplaque of tandsteen rondom de implantaten te zien? Dan kan er steeds een langere termijn tussen de controles worden gepland. En zo begeleiden wij u samen naar een goede mondhygiëne, zodat u uw levenlang kunt genieten van uw kunstgebit op implantaten!

Saturday the 15th. © 2015 | Tandprothetische Praktijk Floris van 't Hull | Website uitvoering Ingenieursbureau Wubben, Barendrecht